0

ประกาศเลื่อนการมอบโล่รางวัลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนการมอบโล่รางวัลการสอบความเป็… Continue Reading

0

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal)

7 มกราคม 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชด… Continue Reading

0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

6 มกราคม 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรีย… Continue Reading

0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทใช้สิทธิ์นักเรียนเดิม

ด้วยทางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก … Continue Reading