ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เ… Continue Reading

กิจกรรมสอนสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมสอนสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมค… Continue Reading

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง การประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-Bidding)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความป… Continue Reading

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกขอประกาศ… Continue Reading