0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทใช้สิทธิ์นักเรียนเดิม

ด้วยทางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้กำหนด วัน เวลา การรับสมัคร คุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ประเภทใช้สิทธิ์ 80 % ) ประจำปีการศึกษา 2565 

  • จำนวนที่รับ 80 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทใช้สิทธิ์) รับนักเรียนชายและหญิง จำนวน 241 คน

แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • แผนการเรียนภาษา-สังคม
  • แผนการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร์
  • แผนการเรียนทั่วไป-อุตสาหกรรม
0

ยินดีต้อนรับท่านรองฯ เพียรดี จันทร์ขอนแก่น ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคนใหม่

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับท่านรองฯ เพียรดี จันทร์ขอนแก่น ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

0

โครงสร้างการบริหารงานและบทพรรณางาน ปีการศึกษา2564

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปีการศึกษา 2564 จึงได้มีข้อสรุปตามผังโครงสร้างบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้

0

ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบล่าสุด สพฐ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2564  

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนใช้สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนวิทย์-คณิต ,แผนการเรียนภาษาสังคม, แผนการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร์ และแผนการเรียนทั่วไป-อุตสาหกรรม

จำนวนนักเรียนที่รับสมัครในแต่ละแผนการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

0

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564  
รายละเอียดเพิ่มเติม

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)

0

ประกาศ การประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)