0

โครงสร้างการบริหารงานและบทพรรณางาน ปีการศึกษา2564

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปีการศึกษา 2564 จึงได้มีข้อสรุปตามผังโครงสร้างบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้

0

ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบล่าสุด สพฐ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2564  

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนใช้สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนวิทย์-คณิต ,แผนการเรียนภาษาสังคม, แผนการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร์ และแผนการเรียนทั่วไป-อุตสาหกรรม

จำนวนนักเรียนที่รับสมัครในแต่ละแผนการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

0

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564  
รายละเอียดเพิ่มเติม

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)

0

ประกาศ การประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

0

โครงการ “Gifted Ratchada สานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ 2563 ครั้งที่ 2” เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู

งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการ “Gifted Ratchada สานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ 2563 ครั้งที่ 2” เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างความสัมพันะ์ สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมอบรมเรื่อง เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ท่าน ดร.รณชิต  พุทธลา ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ (แห่งประเทศไทย) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00น. – 16.00น. ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก