ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

รับสมัคร วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อ 26 พฤษภาคม 2565

สอบคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลสอบ 28 พฤษภาคม 2565

ทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน

รับสมัคร วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อ 26 พฤษภาคม 2565

สอบคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลสอบ 28 พฤษภาคม 2565

ทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ 1 มิถุนายน 2565

0

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

นายเฉลิมชัย    หรสิทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ได้จัดประชุมครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 และสร้างขวัญกำลังใจ มอบของที่ระลึกให้กับครู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

0

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

10 – 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน โดยการดำเนินการประชุมจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด

0

สานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี จตุรรัชดา

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ ขอกราบขอบพระคุณ ศิษย์เก่าทุกๆรุ่น คุณครูเก่า และผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญผ้าป่า “สานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี จตุรรัชดา” ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงขอให้กุศล ผลบุญ ส่งให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ในทุกๆด้าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไป


0

ยอดผ้าป่า สานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี จตุรัชดา

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมระดมทุนในครั้งนี้

0

OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกขอแสดงความยินดีกับคุณครูยงจิตร ศิลาพิมพ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

0

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี จตุรรัชดา

14 เมษายน 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปี จตุรรัชดา” เพื่อระดมทุนในการสร้างรั้วและซุ้มประตูศูนย์ศิลป์เมืองหงส์ ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาในการเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นเป็นอย่างสูง

0

สานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปีจตุรัชดา

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สานสัมพันธ์น้องพี่ 50 ปีจตุรัชดา ”ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่

ชื่อบัญชี กองทุนสร้างรั้วโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเลขที่บัญชี 020247013988 ธนาคารออมสิน (เงินทำบุญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด และแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน