0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (GP)

>>> ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00- 12.00 น หากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

0

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก งดใช้สนามกีฬาทุกประเภท

          ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักเรียน งดใช้สนามกีฬาทุกประเภท

0

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถ

          ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

0

ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

          ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ,On Air ,On-Demand และ On-hand ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 โดยครูผู้สอนจะแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนของโรงเรียน

0

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

0

โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร

โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กำหนดการจัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5  ในวันอาทิตย์ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

รับสมัครเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564