ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วPA

13 – 16 กันยายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วPA นิเทศชั้นเรียนเพื่อดูกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรครูในการปฏิบัติหน้าที่

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมอำลา บูชาครูเกษียณ

9 กันยายน 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมอำลา บูชาครูเกษียณ ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูถนอมนวล สายวิเศษ , คุณครูณศิตา แสนคำ , คุณครูสุมาลี บุญหล้า โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 5

7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดงานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายยอดรัก บุรวัฒน์ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดแข่งขัน วาดภาพ ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หลายๆโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

6 กันยายน 2565 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้กำกับลูกเสือชั้น ม.1เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำลูกเสือ เนตรนารีทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดการอบรม

CPR international camp 2022

3 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษา CPR international camp 2022 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการใช้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ได้มีทักษาในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เสริม เคนโยธา เป็นประธานในการเปิดงาน และมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจลูกๆนักเรียนในครั้งนี้อย่างมากมาย

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2565 พบกับกิจกรรมการแข่งขันชิงรางวัลมากมาย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>>https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeSB0Zlu9az8Z…/viewform

สมัครเข้าแข่งขัน ROV >>>https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdXJMAyi42…/viewform

กิจกรรม Scince Show สมัครภายใน วันที่ 30 ก.ค. 65 รอบออดิชั่น 31 ก.ค. 65

วัน พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 บริเวณอาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ พบกับการแสดงดนตรี และนิทรรศการให้ความรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

11 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบงานงานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสภานักเรียน ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ