0

ประชุมประจำเดือนในรูปแบบ Online

30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั้น Google Meet เพื่อหารือในข้อราชการต่างๆในช่วงที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบ Work Form Home พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด

0

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

0

ประกาศลดค่าเล่าเรียนการศึกษาเพื่อช่วยนักเรียน

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนการศึกษาเพื่อช่วยนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  รายละเอียด ดังแนบ

0

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   เรื่องผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

0

ครูจตุรพักตรพิมานร่วมใจต้านโควิด

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอจตุรพักตรพิมานและศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดทำโครงการ ครูจตุรพักตรพิมานรวมใจต้านภัยโควิด มอบเงิน จำนวน 103,660 บาท น้ำดื่ม 178 แพ็ค พัดลม 7 ตัว ข้าวสาร 2 กระสอบ มาม่า 4 ลัง ให้แก่ ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และศูนย์พักคอย ของอำเภอและตำบลในพื้นที่ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0

โครงการโคก หนอง นา จตุรัชดาโมเดล

15  กรกฎาคม  2564 นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมลงแขกทำนา หว่านข้าว 14 ไร่ ณ แปลงนาสาธิต “โคก หนอง นา จตุรัชดาโมเดล” ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริตต้นแบบ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี(ทำนา)

0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก งดใช้สนามกีฬาทุกประเภท

          ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักเรียน งดใช้สนามกีฬาทุกประเภท

0

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถ

          ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประเมินผลการเรียน (sgs)

9  กรกฎาคม 2564  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประเมินผลการเรียน sgs(Secondary Grading System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์ เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย นายศุภชัย  เหรา  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์