0

กิจกรรมสร้างอาชีพ นักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค 2/2562

ในวันที่ 29-30 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 /2562 โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาให้คำแนะนำในการฝึกอาชีพ เช่น การจับจีบผ้า  การทำข้าวต้มมัด การตัดผมชาย  การทำน้ำยาล้างจาน  การทำยาดมพิมเสน การทำน้ำพักทอง การทำน้ำข้าวโพด การทำน้ำเก็กฮวย การทำขนมกะหรี่พัฟ

0

กิจกรรมผูกเสี่ยว งานบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2563

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยว ในวันที่26 มกราคม 2563 งานบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2563

0

2020年 加图中学春节活动 กิจกรรมงานตรุษจีน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมงานตรุษจีน ประจำปี 2563 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
1.การแข่งขันตอบคำถามประลองยุทธความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมจีน
2.การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
3.การแข่งขันวาดภาพวันตรุษจีน
4.การเเข่งขันทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีน
และการแสดงรำพัด 

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ในวันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้นำ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การทำ โคก หนอง นา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการรับมือภัยแล้งในภาคอีสานด้วยศาสตร์พระราชา

0

มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษ 2/2562

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

วันครู’ 63

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ ในปี 2563 นี้ คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

ได้ร่วมใจกันจัดงาน”วันครู” ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ โดยได้จัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ภายในงานมีพิธีทางศาสนา พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้เสียสละประจำปีการศึกษา 2562 และมีการร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูแต่ละเครือข่าย ทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ช่วงท้ายมีการจับสลากมอบของขวัญให้คุณครูผู้โชคดีหลายท่าน ภายในงานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ และความสนุกสนาน

2

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

ในวันศุกร์ ที่่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการอบรมการเรียนรู้ในศษตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  มีการสร้างสื่อการเรียนการสอน เช่น Padlet , Quizziz, Google Form, Google Classroom  
<<< ภาพกิจกรรม >>>