2

ประกาศโรงเรียน เรื่องการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2563

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง
1. สมัครออนไลน์ ผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ