0

“Savezone no newface” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Savezone no newface” พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

0

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย และภาษาจีน

ด้วย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 15 -21 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา  08.30 – 16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

0

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง”พนักงานขับรถ”

ด้วย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจตุรพักตร-พิมานรัชดาภิเษก ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา  08.30 – 16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ