0

ลอยกระทง 2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้  ณ ที่ทำการประปาเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

0

โครงการ “Gifted Ratchada สานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ 2563 ครั้งที่ 2” เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู

งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการ “Gifted Ratchada สานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ 2563 ครั้งที่ 2” เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างความสัมพันะ์ สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมอบรมเรื่อง เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ท่าน ดร.รณชิต  พุทธลา ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ (แห่งประเทศไทย) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00น. – 16.00น. ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก