0

การถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

29 มกราคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าดำเนินการถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นำโดย ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วย ศน.อภิศญารัตน์ ประราศรี และ ศน.ยุวดี ไชยะนิช โดยมี นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นายภาราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

0

โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร

โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กำหนดการจัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5  ในวันอาทิตย์ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

รับสมัครเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

0

ประกาศ!!! เลื่อนการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ประกาศ!!! เลื่อนการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ Ratchada math test 2020

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขัน โดยไม่มีกำหนด

วันและเวลาในการจัดแข่งขันครั้งใหม่ จะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์อีกครั้ง

0

Ratchada math test 2020

          การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ Ratchada math test 2020 ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2563

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ Ratchada math test 2020 ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการแข่งขันคิดคำนวณของนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนองนโยบายตามหลักสูตรปฏิรูปการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 และดำเนินการสอบในวันที่ 24 มกราคม 2564

          ในการทดสอบครั้งนี้ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 – ม.6 รวม 7 ระดับ และเก็บค่าสมัครสอบ 40 บาท /คน/ ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนของท่าน ได้กรุณาปิดประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบและรับสมัครนักเรียนที่สนใจ นำส่งด้วยตนเอง / สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/bjNgaRz6XFPYKfi96 หรือ สแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลในการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณครูแพรวพรรณ คู่กระสังข์ : 062-2982514 ,095-4750499
คุณครูนุชริดา เหรา : 087-9472846
คุณครูมนัส บุญลือชา : 098-1268967
และคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกทุกท่าน