0

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง งดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📢📢📢ประกาศ   โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  งดการสอบ   เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📌ให้นักเรียนชั้น ม.1 มามอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64

📌ชั้น ม.4 ในวันที่ 30 พ.ค. 64

0

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

0

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงานวิชาการอัพเดทปฏิทินการสอบเข้าเรียนต่อม.1,ม.4 ปรับตามหนังสือแจ้งจากสพฐ.ล่าสุด(ลว.25เม.ย.64) และแจ้งวันเปิดภาคเรียน เลื่อนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564