0

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”  เวทีแสดงความสามารถสำหรับนักเรียนชั้นม.ต้น (ม.1-3) ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  27  สิงหาคม  2564

กิจกรรมภาพวาดระบายสี ส่งผลงานที่ห้องกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

0

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 11  สิงหาคม  2564  โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลมากมาย และกิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบออนไลน์