0

การประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

15  กันยายน  2564  เวลา  10.00 น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้เข้ารับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   นายเทิดทูน  สุจารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด  นางพิศมัย  หาญอาษา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางอมรรัตน์   บานไธสง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  โดยบรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อรรถพล ฉิมกูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น