0

คณะกรรมการจาก สพฐ. ติดตามการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site

16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้ารับการติดตามการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site จากคณะกรรมการการติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1.นายธีร์     ภวังคนันท์     ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

2. นางวรัญญภรณ์    ชาลีรักษ์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นายไชยา   อินทะเสน      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. นายชนัฐชัย   ตาควัน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมในการติดตามมาตรการการเปิดเรียนในครั้งนี้

อรรถพล ฉิมกูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *