0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

6 มกราคม 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้ ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้ประเมินผลงานและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน และมีคณะครูร่วมให้กำลังใจผู้ประเมินในครั้งนี้

อรรถพล ฉิมกูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น