0

ประกาศการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 และรายงานตัว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 และรายงานตัว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้ดำเนินการประกาศผลการจัดชั้นเรียน และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมามอบตัว ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เวลา 08.30-12.00 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565 
หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

kruNuii

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น