ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

รับสมัคร วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อ 26 พฤษภาคม 2565

สอบคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลสอบ 28 พฤษภาคม 2565

ทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ 1 มิถุนายน 2565

อรรถพล ฉิมกูล