กิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน Gifted Program ปีการศึกษา 2565

28 พ.ค.2565 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน Gifted Program ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนห้องเรียนพิเศษร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

อรรถพล ฉิมกูล