วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 หรือชื่อในภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า World No Tobacco Day ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยในปีวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ตรงกับ “วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565” กับคำขวัญกระทรวงสาธารณสุข “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

อรรถพล ฉิมกูล