ขอแสดงความยินดี

31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ นายบดินทร์ ศรีธัมมา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวศิริลักษณ์ โคตะโน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.มหาสารคาม

อรรถพล ฉิมกูล