ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

                ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย  ให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบุคคล ฝ่่ายบริหารงานบุคคล อาคาร2  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 3-9 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เบอร์ติดต่อ : 043561148-9 , 0923513719

kruNuii