ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะภาค ก ภาค ข ภาค ค เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย  ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.

อรรถพล ฉิมกูล