พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ วันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายน ของทุกปี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ

อรรถพล ฉิมกูล