ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย    ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

อรรถพล ฉิมกูล