เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดให้ลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน

อรรถพล ฉิมกูล