พิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

11 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบงานงานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสภานักเรียน ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ

อรรถพล ฉิมกูล