กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อรรถพล ฉิมกูล