กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

อรรถพล ฉิมกูล