ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

อรรถพล ฉิมกูล