โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

6 กันยายน 2565 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้กำกับลูกเสือชั้น ม.1เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำลูกเสือ เนตรนารีทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดการอบรม

อรรถพล ฉิมกูล