งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 5

7 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดงานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายยอดรัก บุรวัฒน์ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดแข่งขัน วาดภาพ ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หลายๆโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

อรรถพล ฉิมกูล