กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมอำลา บูชาครูเกษียณ

9 กันยายน 2565 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมอำลา บูชาครูเกษียณ ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูถนอมนวล สายวิเศษ , คุณครูณศิตา แสนคำ , คุณครูสุมาลี บุญหล้า โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อรรถพล ฉิมกูล