0

ประกาศสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

          ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง  เมื่อวันที่ 19มีนาคม 2563ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จึงขอประกาศเพื่อสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่า
โดยดำเนินการดังนี้
     1. ศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกทุกรุ่น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28เมษายน 2564ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด(ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/เสนอชื่อ ได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก(www.cpr.ac.th)
     2. สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์สมัครเป็นนายกสมาคมฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทาง เว็บไซต์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก (www.cpr.ac.th)
      3. ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นละ ไม่เกิน 5 คน มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2564 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
     4. คุณสมบัติผู้สมัครหรือเสนอชื่อ เป็นนายกสมาคมดังนี้
           4.1 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
          4.2 อาชีพมั่นคง / มีฐานะมั่นคง
          4.3 เป็นคนดี มีความเสียสละมุ่งมั่นพัฒนากิจการของสมาคมและโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
         4.4 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว

อรรถพล ฉิมกูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *