024: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี