เกี่ยวกับ

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
เลขที่ 209 หมู่ 4 ตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
โทรศัพท์ :: 043 – 561148       โทรสาร :: 043 – 561149     E-mail ::  info@cpr.ac.th