0

กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อมหาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจตุรพักตรพิ… Continue Reading

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

20 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบร… Continue Reading

0

การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรั… Continue Reading

0

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

20 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประเมินข้าราชก… Continue Reading

0

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

       คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ… Continue Reading

0

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัช… Continue Reading