ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานร… Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน และตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานร… Continue Reading