วันพ่อแห่งชาติ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 5 ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

[ภาพกิจกรรม]

อบรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

29 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากค่าย พล.ร6 

จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

25 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[ภาพกิจกรรม]

วันวชิราวุธ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

22 พฤศจิกายน 2562 

คณะลูกเสือโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมพิธี

ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25

พฤศจิกายน 2562 ของทุกปี ถือเป็นวันวชิราวุธ

[ภาพกิจกรรม]

ตรวจสารเสพติดบุคลากรทางการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

21 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ร่วมตรวจสารเสพติดบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน

[ภาพกิจกรรม]

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (GP)

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 06 December 2019
Written by ปิโยรส

18-20 พฤศจิกายน 2562 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

งานห้องเรียนพิเศษได้นำนักเรียนเดินทางไปจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

[ภาพกิจกรรม]

กีฬาภายใน 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 03 October 2019
Written by ปิโยรส

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562

โดยมีนายภิญโญ ศรีม่วง รอง ผอ.เขต สพม.27 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

[ภาพกิจกรรม]