SLIDESHOW CK : No items found.

ประกาศ! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 20 June 2019 Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Hits: 380