SLIDESHOW CK : No items found.

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 24 June 2019 Written by ปิโยรส

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มารับการประเมินในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรทางราชการออกให้ มาด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก]

Hits: 309