อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดพนัน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 28 June 2019 Written by ปิโยรส

25 มิถุนายน 2562

อบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดพนัน

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน

ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 303