กิจกรรมกิน อยู่ รู้คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 03 July 2019 Written by ปิโยรส

 

27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมกิน อยู่ รู่คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

งานห้องเรียนพิเศษได้จัดกิจกรรมกินอยู่ รู้คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน

เพื่อตระหนักถึงการรรักษาสิ่งแวดล้อม และการนำเอาสิ่งของเหลือใช้กลับมารีไซเคิลใหม่

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 347