ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 18 July 2019 Written by ปิโยรส

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

6 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00น. งานห้องเรียนพิเศษจัดประชุมผู้ปกครอง และพิธีลงนามข้อตกลง MOU่ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ณ ห้องประชุมพรหมพิมานโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 329