SLIDESHOW CK : No items found.

โครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 07 August 2019 Written by ปิโยรส

19 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษาต้นแบบ

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 283