เหย้าเยือนเพื่อนรัชดา 62@ขลุงรัชดาภิเษก

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 23 August 2019 Written by krunuii

 

       ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2562 โดยปีนี้ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสัมนาวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น, ครูดีศรีรัชดา, ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมนิวทราเวลลอจ อ.เมือง จ.จันทบุรี

      ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ ภายในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเป็นกันเอง และความสนุกสนาน ของพี่น้องรัชดาภิเษก

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 1299