โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 09 September 2019 Written by ปิโยรส

วันที่ 2-3 กันยายน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันสร้างสำนึกพลเมือง

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 1143