เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (GP)

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 06 December 2019 Written by ปิโยรส

18-20 พฤศจิกายน 2562 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

งานห้องเรียนพิเศษได้นำนักเรียนเดินทางไปจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 258