ตรวจสารเสพติดบุคลากรทางการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 06 December 2019 Written by ปิโยรส

21 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ร่วมตรวจสารเสพติดบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 260